Politika zasebnosti

Spletno mesto Arhit spoštuje vašo zasebnost.

Kaj so osebni podatki?

»Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen." Vir uradni list 94/2007 link http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4690

Kaj so piškotki?

Piškotek je kratki tekst, ki ga shrani spletni brskalnik na računalniku od obiskovalca spletne strani. Piškotek (cookie) sestoji iz enega ali več podatkov. Piškotki se zapisujejo v tekstovni obliki in ne vsebujejo kode, ki bi se zaganjala. Zaradi tega tudi ne predstavljajo potencialne nevarnosti za uporabnike Spletno mesto Arhit uporablja piškotke, kot jih uporablja večina sodobnih spletnih strani. Če ne želite, da se piškotki shranjujejo na vašem računalniku, lahko te nastavitve spremenite v vašem brskalniku.

Nevarnosti na spletu

Zavedamo se in vas hkrati opozarjamo na nevarnosti vaših osebnih podatkov na spletu. Za najboljše varovanje podatkov vam predlagamo v branje: http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-i... Na spletnem mestu Arhit se držimo načel zagotavljanja zasebnosti in spoštujemo Zakon o varstvu osebnih podatkov. http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html

Spletno mesto arhit sestoji iz domen:

arhit.si je naša slovenska različica strani arhit.eu je naša angleška različica strani.

Statistika obiskov

Spletno mesto Arhit zbira podatke o zadnjih 500 obiskih na strežniku, kjer gostuje naša spletna stran. Spletni strežnik je lociran v Sloveniji. Do njih dostopa le administrator spletne strani. Dostop do administratorskega računa je skrbno varovan z geslom. Podatkov o statistiki obiskov ne dajemo nikomur, razen v primeru, ko nas k temu zavezuje zakon.

Vaše pravice do podatkov

Vsakemu obiskovalcu zagotavljamo pravico do vpogleda v njegove osebne podatke, ki jih imamo zbrane o njem, če ti obstajajo. V kolikor želite dostopati do teh podatkov, morate predložiti vašo številko IP naslova, da vas lahko poiščemo. Podatkov o drugih obiskovalcih vam žal ne moremo posredovati, ravno tako vam ne moremo zagotavljati vaših podatkov, če jih več ne hranimo. V kolikor menite, da bi morali izboljšati politiko zasebnosti, nam prosim pišite na zasebnost@arhit.si