Politika kakovosti

Spremljanje veljavnih standardov

Pri nas poteka izdelava spletnih strani v skladu z veljavnimi HTML in CSS standardi. Zaradi tega se nalagajo hitreje, spletni iskalniki jih lažje najdejo, dobro delujejo v različnih spletnih brskalnikih in se enostavno integrirajo v različne sisteme za urejanje vsebin.

Načrtovanje projektov

Smo mnenja, da je dobro načrtovanje projektov izdelave spletnih strani in spletnih aplikacij najpomembnejša faza projekta.

Grafično oblikovanje

Grafično oblikovanje spletnih strani se začne šele po tem, ko že imamo strukturo spletne strani. Na podlagi pogovora z naročnikom zapišemo smernice in izdelamo načrt. Oblikovalec sledi začrtanim smernicam, pripravi grafično predlogo. Ko zaključi z delom, preda končni izdelek vodji projekta.

Izdelava spletnih strani

Pri izdelavi spletnih strani se držimo dogovorjenih smernic iz faze načrtovanja. V primeru da se v fazi izdelave ponudijo nove ideje izvedbe, le te ponovno uskladimo z naročnikom.

Debugiranje

Debugiranje je končno preverjanje izdelave s strani razvijalca ali programerja. Ta preveri delovanje zahtevanih funkcionalnosti in šele na to preda rešitev projektnemu vodji.

Preverjanje kakovosti izvedbe

To je druga faza preverjanja kakovosti s strani vodje projekta. Načelo je, da ga ne izvaja ista oseba, ki je rešitev pripravila. Projektni vodja lahko projekt preda stranki ali ga vrne v popravek razvijalcu ali oblikovalcu.

Spletno gostovanje

Gostovanje spletnih strani zagotovimo na izredno hitri strežniški infrastrukturi locirani v Sloveniji, kar prav tako vpliva na hitrost nalaganja web strani in doseganje dobrih rezultatov v iskalnikih.

Sodelovanje v IT sektorju

Aktivni smo v Centru odprte kode Slovenije, ter v najobetavnejših internacionalnih spletnih skupnostih.