Določanje ciljev in strategij

 

S podatki, zbranimi v predhodni fazi, zdaj lahko določite cilje, ki jih je treba doseči, in strategije, katerim naj sledi internetni projekt.

a) Določanje ciljev

Cilji, ki jih določimo, morajo imeti bistvene značilnosti definiranja ciljev, in to je, da se ciljev ne zamenja z nameni. 

Značilnosti:

a. Jasnost: cilj mora biti jasno opredeljen, tako da ni nobenega dvoma pri sodelujočih osebah.

b. Skladnost: cilj mora biti določen glede na potrebe podjetja. 

c. Realnost: cilj mora biti dosegljiv znotraj določenega obdobja.

d. Fleksibilnost: cilj mora biti fleksibilen, tako da se lahko prilagodi, ko to narekujejo okoliščine.  

e. Časovna opredeljenost: cilj mora biti opredeljen s časovnimi roki, da lahko natančno in objektivno določimo, kdaj bo zaključen. Uvedeni morajo biti standardi, kar omogoča čim bolj objektivno primerjavo.

f. Motivacija: cilj mora biti določen tako, da ima motivacijski element, ki deluje kot cilj za odgovorne osebe in zagotavlja skladnost.

 

Opredelitev posameznih ciljev mora specificirati, kaj je potrebno doseči in ne, kako to doseči, ter določiti samo en sprejemljiv končni učinek. Ko opredelite cilje, lahko razmišljate o tem, kaj bi bilo mogoče doseči z internetnimi projekti. Navajamo nekaj primerov oz. idej:

  • Vstop na nov trg (lokalni in/ali mednarodni).
  • Pridobitev nove skupine odjemalcev.
  • Izboljšanje podobe blagovne znamke podjetja (e-trženje blagovne znamke).
  • Pridobitev podatkov o potencialnih strankah.
  • Priskrbeti nove ali izboljšati obstoječe storitve za kupce ter vzpostaviti lojalnost.
  • Spletna prodaja.
  • Plasiranje novega izdelka oz. storitve.

b) Določanje strategij

Kot je bilo že omenjeno zgoraj, so se pojavile mnoge strategije glede na izkušnje o uporabi metodologije 2BDigital program. Skupna povezava v večini primerov je bila kombinacija treh ključnih spremenljivk: 

  • država/trg
  • izdelek/storitev
  • kupec/uporabnik