Informacijska tehnologija za mala in srednje velika podjetja

"IT je orodje za inovativnost in rast"

Ta izjava je eden od glavnih sklepov v poročilu iz leta 2008 na področju elektronskega poslovanja, ki ga je pripravil E-business Watch iz Evropske komisije1. Osnovna infrastruktura informacijske in komunikacijske tehnologije, kot so računalniška omrežja in dostop do interneta, je postala temelj za večino podjetij v vseh sektorjih. Te tehnologije se uporabljajo v takem obsegu, da so danes nujen element poslovanja. Napredne informacijske strukture igrajo temeljno vlogo v prihodnosti gospodarstva, saj bodo olajšale in spodbujale nove načine upravljanja poslovnih odnosov, kot so novi poslovni modeli za digitalno ekonomijo. Vprašalnik, ki ga je razvil E-business Watch2 glede na 10 sektorjev EU, kaže na to, da so velika podjetja dobro pripravljena na sprejem in razvoj teh modelov3 in da so jim manjša podjetja prisiljena slediti, če ne želijo ostati zunaj oskrbovalne verige (slika). 

Informacijska tehnologija glede na velikost podjetja

Čeprav informacijska in komunikacijska tehnologija ostajamehanizem za zmanjševanje stroškov, 

jo vedno bolj gledamo kot dobro orodje za promocijo inovacij in lažjo izvedbo novih delovnih metod.

 

naprej