Page rank 2

Nato lahko primerjate spletne načrte konkurentov s tistimi iz vašega podjetja z uporabo naslednje tabele:


Spletna stran

PageRank

Spletne strani s povezavo:

Registrirane strani:

www.europa.eu

9

26.100

24.700.000

www.isoc.org

8

2.620

68.300

www.evita-interreg4c.eu

5

73

1

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele je z medsebojnimi primerjavami teh kazalnikov mogoče videti, katera spletna stran je najbolj pomembna in katera spremenljivka zahteva izboljšanje. 

Pri kvalitativnih analizah konkurentov je njihova narava tista, ki določa metodologijo, ki mora biti popolnoma odprta, saj zbira bolj subjektivne vidike. V tem primeru je priporočljivo analizirati vsaj sledeče postavke:

  • Usmerjenost vsebine
  • Oblikovanje značilnosti 
  • Ponudba aplikacij
  • Utemeljeni predlogi glede na ciljno populacijo ali cilj
  • Ostali vidiki kot so, ali obstaja elektronsko poslovanje, dejanski čas namenjen strankam itd.