Poslovni modeli internetne povezanosti podjetij

 

 

Štirje poslovni modeli, ki se jih morajo zavedati mala in srednje velika podjetja

Razvoj interneta se odraža v njegovih poslovnih modelih. Obstoječi model je opredeljen na podlagi elektronske povezave podjetja z zastopniki v svojem okolju (slika)

 

B2B

Medpodjetniško poslovanje (Business to Business) ali elektronske povezave med podjetji. Na primer, najbolj običajno jeda najdemo telematske uporabe med odjemalci in dobavitelji. S tem so povezani tudi internetni portali, katerih glavni cilj je podjetjem omogočiti poslovne stike in medsebojne transakcije; Tolahko imenujmo tudi elektronska tržnica. Tipičen primer je alibaba.com, ki je v svetovnem merilu eden od najbolj uporabljenih B2B portalov v podjetjih. Seznam elektronskih tržnic, ki je razdeljen glede na države in sektorje, je mogoče najti na emarketservices.com

B2C


Poslovanje med podjetji in odjemalci (Business to Consumer) ali elektronske povezave med podjetjem in končnim odjemalcem. Tu so razvrščene virtualne internetne trgovine in e-poslovanje, kot je amazon.com, ki je številka 1 na svetovni lestvici prodaje končnim odjemalcem.

B2E

Poslovanje med podjetji in zaposlenimi (Business to Employee) ali elektronske povezave med podjetji in njihovimi zaposlenimi. To so spletne aplikacije, ki jih podjetje lahko ponudi svojim zaposlenim, na primer e-učenje ali oblikovanje posebne ponudbe za osebje podjetja. V večini držav OECD 25% podjetij uporablja aplikacije e-učenja za svoje zaposlene.

B2G

 Poslovanje med podjetji in Vlado (Business to Government) ali elektronske povezave med podjetji in Vlado oz. Upravo. Mnoge države spodbujajo e-upravo. Najdemo lahko številne spletne aplikacije, s katerimi podjetja izvajajo postopke z vladnimi upravnimi organi. Po podatkih OECD 43% držav v EU15 uporablja internet za izvajanje upravnih postopkov (slika 6). Dober primer orodja za lokalno B2G je anella.cat.

 

Prihodnost internetnega gospodarstva

 

 nazaj naprej