PREGLED PLANA DIGITALNEGA TRŽENJA

Spodaj so navedena številna priporočila za načrtovanje, oblikovanje in izvajanje plana digitalnega trženja na mednarodni ravni. 

Ta priporočila so rezultat več kot 100 študij primerov podjetij v različnih sektorjih. Turizem je eden od začetnih in pionirskih sektorjev pri uporabi takega načina delovanja, zajema pa tudi potrošno blago, splošne storitve, industrijske proizvode in celo kulturne dejavnosti ter prostovoljni sektor. 

2.1   Analiza

Kot pri vsakem projektu je na začetku potrebno imeti dostop do informacij. Tržne raziskave so prvo orodje, ki ga številna podjetja uporabljajo pred začetkom poslovanja. V večini primerov je potrebno opraviti temeljito raziskavo v zvezi z naslednjimi postavkami: 

A) Podjetje

Dobro je začeti pri samem podjetju. Zastavljanje preprostih vprašanj, kot je Koliko naših zaposlenih se je pripravljenih ukvarjati z internetnimi projekti?, pomaga pridobiti pomembne začetne informacije. Brez dvoma je pri obravnavanju takšnih vprašanja bolj koristno uporabiti model. Eden najbolj priporočljivih modelov je matrica SWOT1 (Prednosti, Slabosti, Priložnosti, Nevarnosti). Cilj SWOT analize je ugotoviti konkurenčne prednosti podjetja in strategijo, ki jo lahko podjetje uporabi glede na svoje značilnosti in značilnosti trga, v katerem deluje. Prednosti in slabosti se nanašajo na podjetje, priložnosti in nevarnosti pa na okolje. 

Uporaba SWOT metodologije prinaša številne prednosti. Ena od njih je sama priprava analize, ker vodi podjetje v razmislek in spodbuja povezave med skupinami, ki so zadolžene za projekt. V zvezi s to metodologijo obstaja veliko informacij v literaturi in na internetu. 

B) Konkurenca

Po pripravi SWOT analize se lahko posvetimo poglobljenim analizam vseh konkurentov. Obstaja več različnih formul, vendar izkušnje v praksi kažejo, da je potrebno slediti naslednjim korakom:

Kvantitativne analize konkurentov

Kvalitativne analize konkurentov

V prvem primeru (kvantitativne analize) je mogoče združiti vrsto spremenljivk ali kazalnikov, ki pokažejo, ali konkurenti ukrepajo preko interneta in celo, kako pomembni so na internetu v primerjavi z vašim in ostalimi podjetji.  

Priporočljivo je, da oblikujete primerjalno tabelo z naslednjimi kazalniki:

 

 nazaj naprej