Izdelava spletnih aplikacij

Za konkurenčno poslovanje podjetij, je potrebna dobra informacijska podpora in kontinuiran razvoj, ter optimizacija poslovnega procesa.

Ne glede na to kako veliki smo, smo vedno majhni v primerjavi s svetovnimi igralci. Tehnologija in internet nam pomagata, da kljub majhnosti konkuriramo večjim. Hkrati nam omogočata da določene delovne procese opravimo hitreje in natančneje, kot bi jih sicer.

poslovneaplikacije

Zakaj podjetje potrebuje informacijsko podporo?

Obvladljivost organizacije

Podjetja in organizacije se razvijajo, ko se razvijajo tudi rastejo. Dokler je v podjetju zaposlen le posameznik, nam organizacija ne povzroča pretiranih težav. Tudi ko se mu pridruži še drugi in tretji, je obvladovanje poslovanja relativno enostavno. Pri četrtem, petem in šestem zaposlenem se že začne dogajati, da ne vemo več kdo se je dogovoril kaj s katero stranko, kje je shranjen določen dokument, kdo je odgovoren za izvedbo določene naloge,… Pojavi se potreba po centralnem vodenju poslovnega procesa. Podjetje potrebuje centraliziran sistem hranjenja dokumentov, centraliziran sistem podatkov o strankah, skupen koledar, organizacijo e-pošte,…

CRM upravljanje odnosov s strankami

Številna podjetja uporablja jo Outlook ali Thunderbird za upravljanje s kontakti, koledarji in pošiljanje e-pošte. Vendar ko ima podjetje več zaposlenih in ko ima več strank to enostavno ni več dovolj. Takrat je vredno razmisliti o uporabi CRM sistema.

Spletna prodaja

Vedno več nakupujemo po spletu, taki nakupi so za stranke hitri in enostavni. Za prodajalce pa je izdelava spletne trgovine in njeno vzdrževanje bistveno nižji strošek kot trgovina v fizičnem svetu.

Intranet, baze znanja

Vsako dobro podjetje razvija svoj know-how. Znanje je ključ do uspeha podjetja, ne glede na to s katero poslovno dejavnostjo se ukvarja. Pogosto se zgodi, da se v poslovanju večkrat srečujemo z podobnimi izzivi. Vendar ljudje pozabljamo in zaposleni se menjujejo. Baze znanja omogočajo kontinuiteto znanja in pozitivno prispevajo k obvladovanju poslovnih procesov.

V Arhitu vam nudimo profesionalne informacijske storitve. Kontaktirajte nas in nam zaupajte vaše izziive!

Leave comment