mladiromi

Izdelava spletne strani

  • Načrtovanje
  • Oblikovanje
  • Razvoj
  • Promocija
  • Izobraževanje

Društvo Terne Roma

Društvo Terne Roma-Mladi Romi so ustanovili mladi pripadniki romske skupnosti iz Maribora. Društvo stremi tako k neformalnem izobraževanju, spodbujanju in organiziranju kulturnih, športnih prireditev, kot tudi povezovanju z drugimi etničnimi skupinami.Naše delo: