spletnastran-razvojmsp

Izdelava spletne strani z učilnico razvoj-msp.si

V sklopu projekta smo v spletni agenciji Arhit postavili spletno učilnico in spletno stran. Projekt je vključeval tudi Izobraževanje administratorjev in učiteljev -vodje seminarjev, delavnic za uporabo spletne učilnice, ter vso potrebno podporo, da so lahko projekt izpeljali s presežki zastavljenih ciljev.

Načrtovanje

Skupaj z naročnikom smo načrtovali sistematizacijo spletnih vsebin in spletno podporo izobraževanj. Zastavili smo si cilje, jih razdelili na manjše naloge in pripravili smo časovnico izvedbe, ki je omogočala da je bil obsežen projekt z njihove strani izjemno uspešno izveden.

Izvedba

Kot najprimernejše platforme smo izbrali Moodle za postavitev spletne učilnice in WordPress za spletno predstavitev. Vsebine so se pripravljale vzporedno s potekom projekta, pri čemer smo v spletni agenciji Arhit nudili vso potrebno podporo. V sklopu projekta smo izboljšali nekatere prevode Moodla, ter pripravili slovenski priročnik za uporabo spletne učilnice Moodle. Priročnik smo pod Creative Commons licenco ponudili odprto kodni skupnosti.

Podpora

Pri izvedbi projekta je bila podpora ključni del. Pri organizaciji in izvedbi so bili vključeni številni strokovnjaki, katerim smo predstavili vse možnosti, ki jih spletna učilnica ponuja, jih izobrazili za samostojno delo, ter celi čas projekta nudili tudi popolno podporo pri pripravi vsebin za čimbolj optimalni prikaz na spletu.

Sodelovanje z naročnikom

Sodelovanje je bilo izredno profesionalno. Tekom projekta smo vsi udeleženi v procesu pridobili številna nova znanja. Sodelovanje je temeljilo predvsem na izjemnem zaupanju s strani URI Soče in izvajalcev projekta, za katerega smo jim izredno hvaležni  ter na našem zavedanju odgovornosti za uspešno izvedbo projekta.

  • Načrtovanje
  • Oblikovanje
  • Razvoj
  • Promocija
  • Izobraževanje

URI Soča

V URI Soča so uspešno angažirali številne predstavnike podjetij k sodelovanju pri projektu "Razvoj modela podpore malim in srednjim delodajalcem pri izboljševanju delovnega okolja ranljivim skupinam delavcev". Pri tem je nastala prava zakladnica strokovnih vsebin in raziskav s tega področja.

En od ključnih ciljev projekta je bilo aktivno vključevanje udeležencev. Potrebovali so platformo na kateri bi to sodelovanje omogočili tudi po izvedenih seminarjih in delavnicah.

logotipiNaše delo: