zofijini2

Prenova spletne strani

Zofijini ljubimci je bil izjemno zanimiv projekt. Zofijini ljubimci so imeli ažurno spletno stran, ki pa je nujno potrebovala prenove predvsem zaradi nepreglednosti vsebin na strani in relativno zahtevnega vnašanja novih vsebin.

Segmentacija vsebin

Pregledali smo obstoječe vsebine, jih razdelili po skupinah glede na kontekst in glede na zgradbo.
Vsebinsko smo jih razdelili najprej na posamezne sklope, ter jih razporedili na več podstrani, ter še po posameznih kategorijah. Iz ene spletne strani je nastalo več manjših in vsebinsko celovitih spletnih strani (Poleg glavne zofijini.net še utd.zofijini.net, ucilnica.zofijini.net,…). Vsebine na posamezni strani smo ločili tudi glede na to ali so avtorske ali uredniške narave. 

Tipi vsebin

Spletna stran ima več tipov vsebin. Poleg navadnih podstrani in prispevkov ima še “novice” “dogodke” “video vsebine” in “citate”. Vsi od teh se vnašajo posebno, vendar so med seboj povezani preko kategorij, avtorjev in oznak. Takšna razdelitev je zelo smotrna in se je več kot obrestovala.

Poglejmo za primer le en tip vsebine “Dogodki”.

Pri dogodkih smo želeli doseči, da se posamezni dogodek vnese le enkrat, da ga ni treba ročno odstraniti, ko ta ni več aktualen. Hkrati smo želeli, da so podatki o posameznem dogodku dobro strukturirani. Poglejmo kako izgleda naslovna stran in kako uredniški vmesnik:

 

 Prikaz na naslovni strani  vnos vsebin v administratorskem vmesniku
 dogodki-front dogodki

Dobra strukturiranost ima svoje prednosti:

  1.  Poenostavljen vnos datumov s pomočjo koledarja
  2.  Avtomatično predlaganje organizatorja in kraja (če je enak kot že kateri od vnešenih)
  3.  Filtriranje po krajih in organizatorjih (s klikomna kraj lahko vidimo dogodke v nekem kraju)
  4.  Avtomatsko oblikovanje izgleda vnosa.

Zaključek

Glavni izziv projekta je bil v nalogi razporeditve ogromnega števila različnih vsebin na način, da spletna stran postane pregledna in intuitivna za naključnega obiskovalca, z naprednimi možnostmi filtriranja in iskanja po vsebinah.

Zofijini ljubimci

  • Načrtovanje
  • Oblikovanje
  • Razvoj
  • Promocija
  • Izobraževanje

Zofijini ljubimci

Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike je nastalo v želji in potrebi po vnašanju humanistične misli, širjenju njenega prostora umestitve v mariborski okoliš in animiranju družboslovne in filozofske srenje v Mariboru.

Zofijini.net

Naše delo: